Zaburzenia mowy opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Strona tytułowa Leczenie aminokwasami Zaburzenia mowy opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Z każdym rokiem jest coraz więcej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju albo zaburzenami mowyOpóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju nie są poważnym problemem, jeśli w porę zostaną wykryte i zostanie rozpoczęte leczenie naszymi aminokwasami. Rodzice oraz dziadkowie zazwyczaj pierwsi zauważają opóźnienie w rozwoju i zwracają się z dzieckiem do specjalisty. 

Im wcześniej rodzice wykryją zaburzenia mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju u swego dziecka (najlepiej w 2-3 roku życia), tym większa jest szansa na całkowite wyleczenie. Jak rozpoznać rozpoczynające się problemy – objawy opóźnienia rozwoju mowy i intelektualne opóźnienie w rozwoju: 
W 4-ym miesiącu: dziecko nie reaguje na słowa i gesty rodziców, nie uśmiecha się (może to być również objawem autyzmu);
8-9 miesiąc: brak gaworzenia (powtarzanie tych samych sylab);
1 rok: dziecko jest bardzo ciche, prawie nie wydaje dźwięków;
1,5 roku: nie mówi prostych słów („mama”, „tata”, „daj”) i nie rozpoznaje ich, nie rozumie, gdy ktoś się do niego zwraca po imieniu lub z prośbą; może również nie umieć żuć;
2 lata: zna i stosuje bardzo ograniczony zasób słów, nie powtarza po innych nowych słów;
2,5 roku: używa nie więcej niż 20 słów, nie potrafi z dwóch-trzech słów ułożyć zdania, nie rozumie nazw części ciała, przedmiotów; 
3 lata: nie potrafi sam ułożyć zdania, nie rozumie prostych opowiadań osób dorosłych. Mówi zbyt szybko, „połykając” końcówki wyrazów lub zbyt wolno, rozciągając słowa. 

Większość dzieci z epilepsją, autyzmem, zespołem Downa, MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) i in. ma objawy opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju o różnym stopniu nasilenia. We wszystkich przypadkach leczenie naszymi preparatami aminokwasowymi może pomóc tym dzieciom. 

Należy zauważyć, że opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju występuje z powodu zaburzenia pracy neuronów mózgu wskutek problemów w okresie rozwoju okołoporodowego, podczas porodu – niedotlenienie - asfiksja, jak również infekcji, zatrucia metalami ciężkimi, obecności mutacji genowych i chromosomowych. 

Opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju są zawsze wywołane przez zaburzenie pracy neuronów mózgu, a nasze aminokwasy poprawiają pracę neuronów, i to niezależnie od przyczyny opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Zaletą naszych aminokwasów jest to, że regulują one procesy pobudzenia i tłumienia w korze mózgowej, stymulują neurogenezę, prowadzą do harmonizacji i zrównoważenia procesów w układzie neuroprzekaźnikowym oraz procesów elektrofizjologicznych (co można zaobserwować podczas badania EEG) i tym samym wpływają na objawy kliniczne opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Małe dzieci zaczynają wypowiadać pierwsze sylaby, potem pojedyncze słowa, potem zdania, natomiast w przypadku starszych dzieci poprawia się wymowa – zaczynają je rozumieć nie tylko rodzice, ale też otoczenie.

Jeżeli chodzi o umiejętności intelektualne, to u dziecka poprawia się percepcja i przetwarzanie informacji. Poprawiają się koncentracja i zdolność zapamiętywania. Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, którego dotąd bezskutecznie próbowano nauczyć wskazywania na obrazku kota czy psa, zaczyna je wskazywać, przy czym robi to z przyjemnością. Jeżeli wcześniej dziecko nie interesowało się zabawkami czy nie radziło sobie z zadaniami z matematyki w szkole – wszystko to zmieni się w efekcie przyjmowania dobranych indywidualnie dla każdego dziecka kompleksów naszych aminokwasów. 

Często, w początkowych etapach przyjmowania aminokwasów przez dzieci z zaburzeniami mowy albo opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju nie można powiedzieć w jaki sposób poprawiła się inteligencja lub co nowego pojawiło się w mowie. Jednak wszyscy wokół zauważą, że wzrok dziecka stał się inny – żywy, zainteresowany, skoncentrowany na otaczającym go świecie. 

Podczas leczenia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju naszymi preparatami aminokwasowymi następuje rozwój wyższych funkcji psychicznych, takich jak percepcja i wyobrażenie, co sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjno-logicznego, czyli wzrostowi poziomu inteligencji. Opanowując abstrakcyjne pojęcia, dzieci zaczynają orientować się w czasie – rozumieć co znaczy wczoraj, dziś i jutro, rozumieć wskazania zegara. Uczą się liczyć, dodawać i odejmować itd., jak również klasyfikować przedmioty. Zaczynają rozumieć co znaczy wyżej – niżej, mniej – więcej. Nie tylko rozumieją tekst, np. bajki, ale też mogą go potem opowiedzieć. 

Ponadto u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju obserwuje się zmniejszenie intensywności objawów zaburzeń neurotycznych i napięcia psychoemocjonalnego. Na przykład, ustępują częste bóle głowy i wymioty, uczucie duszności i tiki. Dzieci przestają obgryzać paznokcie, lepiej śpią, nie mają nocnych koszmarów. Stają się zrównoważone. Obserwuje się również zmniejszenie nadmiernej aktywności, normalizację zachowań, wzrost koncentracji. 

Wśród dzieci z zaburzeniami mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, w celu oceny wyników leczenia przeprowadzono badania psychofizjologiczne przed i po podaniu preparatów zawierających aminokwasy. Wyniki wykazały, że w efekcie przyjmowania aminokwasów jednoznacznie zwiększa się prędkość reakcji sensomotorycznych – dzieci szybciej i lepiej wykonywały testy na komputerze. Wzrastały wskaźniki pamięci krótkotrwałej wzrokowej i słuchowej, wzrastała objętość i trwałość koncentracji uwagi. Ponadto następowała niewątpliwa poprawa małej motoryki. 

Czym młodsze jest dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i ntelektualnym opóźnieniem rozwoju, tym szybczej osiągane są pozytywne efekty, tym bardziej realna jest jego całkowita rehabilitacja społeczno-psychologiczna.
 

daniel 

5/ 5
(11 voites)

Konsultacje:

Polskapl

Zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Z każdym rokiem jest coraz więcej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju albo zaburzenami mowyOpóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju nie są poważnym problemem, jeśli w porę zostaną wykryte i zostanie rozpoczęte leczenie naszymi aminokwasami. Rodzice oraz dziadkowie zazwyczaj pierwsi zauważają opóźnienie w rozwoju i zwracają się z dzieckiem do specjalisty. 

Im wcześniej rodzice wykryją zaburzenia mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju u swego dziecka (najlepiej w 2-3 roku życia), tym większa jest szansa na całkowite wyleczenie. Jak rozpoznać rozpoczynające się problemy – objawy opóźnienia rozwoju mowy i intelektualne opóźnienie w rozwoju: 
W 4-ym miesiącu: dziecko nie reaguje na słowa i gesty rodziców, nie uśmiecha się (może to być również objawem autyzmu);
8-9 miesiąc: brak gaworzenia (powtarzanie tych samych sylab);
1 rok: dziecko jest bardzo ciche, prawie nie wydaje dźwięków;
1,5 roku: nie mówi prostych słów („mama”, „tata”, „daj”) i nie rozpoznaje ich, nie rozumie, gdy ktoś się do niego zwraca po imieniu lub z prośbą; może również nie umieć żuć;
2 lata: zna i stosuje bardzo ograniczony zasób słów, nie powtarza po innych nowych słów;
2,5 roku: używa nie więcej niż 20 słów, nie potrafi z dwóch-trzech słów ułożyć zdania, nie rozumie nazw części ciała, przedmiotów; 
3 lata: nie potrafi sam ułożyć zdania, nie rozumie prostych opowiadań osób dorosłych. Mówi zbyt szybko, „połykając” końcówki wyrazów lub zbyt wolno, rozciągając słowa. 

Większość dzieci z epilepsją, autyzmem, zespołem Downa, MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) i in. ma objawy opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju o różnym stopniu nasilenia. We wszystkich przypadkach leczenie naszymi preparatami aminokwasowymi może pomóc tym dzieciom. 

Należy zauważyć, że opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju występuje z powodu zaburzenia pracy neuronów mózgu wskutek problemów w okresie rozwoju okołoporodowego, podczas porodu – niedotlenienie - asfiksja, jak również infekcji, zatrucia metalami ciężkimi, obecności mutacji genowych i chromosomowych. 

Opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju są zawsze wywołane przez zaburzenie pracy neuronów mózgu, a nasze aminokwasy poprawiają pracę neuronów, i to niezależnie od przyczyny opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Zaletą naszych aminokwasów jest to, że regulują one procesy pobudzenia i tłumienia w korze mózgowej, stymulują neurogenezę, prowadzą do harmonizacji i zrównoważenia procesów w układzie neuroprzekaźnikowym oraz procesów elektrofizjologicznych (co można zaobserwować podczas badania EEG) i tym samym wpływają na objawy kliniczne opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Małe dzieci zaczynają wypowiadać pierwsze sylaby, potem pojedyncze słowa, potem zdania, natomiast w przypadku starszych dzieci poprawia się wymowa – zaczynają je rozumieć nie tylko rodzice, ale też otoczenie.

Jeżeli chodzi o umiejętności intelektualne, to u dziecka poprawia się percepcja i przetwarzanie informacji. Poprawiają się koncentracja i zdolność zapamiętywania. Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, którego dotąd bezskutecznie próbowano nauczyć wskazywania na obrazku kota czy psa, zaczyna je wskazywać, przy czym robi to z przyjemnością. Jeżeli wcześniej dziecko nie interesowało się zabawkami czy nie radziło sobie z zadaniami z matematyki w szkole – wszystko to zmieni się w efekcie przyjmowania dobranych indywidualnie dla każdego dziecka kompleksów naszych aminokwasów. 

Często, w początkowych etapach przyjmowania aminokwasów przez dzieci z zaburzeniami mowy albo opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju nie można powiedzieć w jaki sposób poprawiła się inteligencja lub co nowego pojawiło się w mowie. Jednak wszyscy wokół zauważą, że wzrok dziecka stał się inny – żywy, zainteresowany, skoncentrowany na otaczającym go świecie. 

Podczas leczenia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju naszymi preparatami aminokwasowymi następuje rozwój wyższych funkcji psychicznych, takich jak percepcja i wyobrażenie, co sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjno-logicznego, czyli wzrostowi poziomu inteligencji. Opanowując abstrakcyjne pojęcia, dzieci zaczynają orientować się w czasie – rozumieć co znaczy wczoraj, dziś i jutro, rozumieć wskazania zegara. Uczą się liczyć, dodawać i odejmować itd., jak również klasyfikować przedmioty. Zaczynają rozumieć co znaczy wyżej – niżej, mniej – więcej. Nie tylko rozumieją tekst, np. bajki, ale też mogą go potem opowiedzieć. 

Ponadto u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju obserwuje się zmniejszenie intensywności objawów zaburzeń neurotycznych i napięcia psychoemocjonalnego. Na przykład, ustępują częste bóle głowy i wymioty, uczucie duszności i tiki. Dzieci przestają obgryzać paznokcie, lepiej śpią, nie mają nocnych koszmarów. Stają się zrównoważone. Obserwuje się również zmniejszenie nadmiernej aktywności, normalizację zachowań, wzrost koncentracji. 

Wśród dzieci z zaburzeniami mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, w celu oceny wyników leczenia przeprowadzono badania psychofizjologiczne przed i po podaniu preparatów zawierających aminokwasy. Wyniki wykazały, że w efekcie przyjmowania aminokwasów jednoznacznie zwiększa się prędkość reakcji sensomotorycznych – dzieci szybciej i lepiej wykonywały testy na komputerze. Wzrastały wskaźniki pamięci krótkotrwałej wzrokowej i słuchowej, wzrastała objętość i trwałość koncentracji uwagi. Ponadto następowała niewątpliwa poprawa małej motoryki. 

Czym młodsze jest dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i ntelektualnym opóźnieniem rozwoju, tym szybczej osiągane są pozytywne efekty, tym bardziej realna jest jego całkowita rehabilitacja społeczno-psychologiczna.
 

daniel 

5/ 5
(11 voites)
konsultacja online
  • Wygodne dla pacjenta
  • Nie musi podróżować, oszczędza czas i pieniądze
  • Po konsultacji online z naszym lekarzem można zdecydować, czy leczenie aminokwasami jest dla Was odpowiednie
  • Można zamówić nasze preparaty aminokwasowe, które zostną odrazu odesłane
Umówcie się na spotkanie Pierwsza konsultacja darmowa

Zapisy do konsultacji

Centrum leczenia aminokwasami

polski numer telefonu na który możecie dzwonić darmowo 800 080 262 albo 500 762 958
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

 WhatsApp +48 500 762 958

Tel: +48 500 762 958