Ruslan


16 Jun 2022 Z powrotem

Ruslan

3,5 roku
Upośledzenie genetyczne, dziedziczne chodorby

Polimorfizm w genie SLC19A1 w formie homozygotycznej, upośledzenie umysłowe Ruslan miał bardzo dobre wyniki po podaniu serie aminokwasów. Zaczął wypowiadać frazy, zaczął biegać znacznie lepiej. Nauczyciele w rozwijających się miejscach pracy nie rozpoznali dziecka po dwumiesięcznej przerwie - był o wiele bardziej towarzyski i zabawny.