Metodyka podawania preparatów aminokwasowych


Podawanie aminokwasów przebiega w cyklach leczniczych lub sesjach, o ich powtórzeniu decydują osiągnięte wyniki; sesja lecznicza trwa około trzech miesięcy. Po każdej sesji stan chorego podlega ocenie i w zależności od osiągniętych wyników podejmuje się decyzję o ponowieniu sesji leczniczej. Ze względu na mechanizm działania leczenia aminokwasowego – indukcja mechanizmów reparacyjnych w organizmie, naprawa upośledzonej funkcji lub budowy organu – efekt pozytywny nie jest związany tylko z okresem podawania kompleksów aminowasowaych, a więc samodzielnego leczenia, ale pozostaje także po zaprzestaniu leczenia, co odróżnia je od ogólnie stosowanych metod leczenia.

Przy wstępnej konsultacji w Centrum Doradztwa Leczenia Aminokwasami w Pradze 5 – Smichov, nasz specjalista ocenia stan chorego i dotychczasowy rozwój choroby. Chore dziecko przychodzi w towarzystwie rodziców, towarzystwo osób bliskich lub krewnych, także w przypadku dorosłych jest korzystne dla oceny historii choroby. Chory jest zaznajamiany z możliwymi wynikami leczenia.

Na podstawie badania wybierane jest połączenie kompleksów aminokwasowych w zależności od powagi i charakteru upośledzenia. Konkretne połączenie dla konkretnego chorego jest zestawiane tak, aby było maksymalnie kompleksowe. Niektóre aminokwasy są efektywne przy obniżeniu stanów kurczowych, inne przy rozwoju i odnowie mowy, a jeszcze inne przy obniżeniu aktywności epileptycznej; połączenie tych i innych w ten sposób wpłynie na chorobę jako całość. Dlatego leczenie charakteryzuje podawanie czterech do sześciu różnych połączeń aminokwasów 3-4 razy dziennie, wybranych z ogólnej ilości dwudziestu połączeń, które świadczy Centrum Doradztwa.

Leczenie przebiega ambulatoryjnie – chory idzie do domu a podawanie kompleksów przebiega w zaciszu domowym. Na podstawie osiągniętych aktualnych wyników leczenie może być na bieżąco uzupełniane lub zmieniane. Wyniki leczenia podlegają także decyzji o podjęciu kolejnych sesji leczniczych.

Chory z chorobą chroniczną może być całkowicie wyleczony. Leczenie aminokwasowe może, w przypadku lżejszych upośledzeń, całkowicie stłumić chorobę, w przypadku stanów ciężkich umożliwić normalizację rozwoju chorego dziecka lub spowodować powrót dorosłego pacjenta do normalnego życia.

Aby uzyskać dalsze informacje, informacje o cenach leczenia aminokwasami oraz terminach konsultacji wstępnej prosimy o kontakt pod numerem + 420 251 562 322. Leczenie aminokwasowe jest finansowo ogólnie dostępne.