Metodyka podawania preparatów aminokwasowych


Podawanie aminokwasów przebiega w cyklach leczniczych lub sesjach, o ich powtórzeniu decydują osiągnięte wyniki; sesja lecznicza trwa około trzech miesięcy. Po każdej sesji stan chorego podlega ocenie i w zależności od osiągniętych wyników podejmuje się decyzję o ponowieniu sesji leczniczej. Ze względu na mechanizm działania leczenia aminokwasowego – indukcja mechanizmów reparacyjnych w organizmie, naprawa upośledzonej funkcji lub budowy organu – efekt pozytywny nie jest związany tylko z okresem podawania kompleksów aminowasowaych, a więc samodzielnego leczenia, ale pozostaje także po zaprzestaniu leczenia, co odróżnia je od ogólnie stosowanych metod leczenia.

Przy wstępnej konsultacji w Centrum Doradztwa Leczenia Aminokwasami w Pradze 5 – Smichov, nasz specjalista ocenia stan chorego i dotychczasowy rozwój choroby. Chore dziecko przychodzi w towarzystwie rodziców, towarzystwo osób bliskich lub krewnych, także w przypadku dorosłych jest korzystne dla oceny historii choroby. Chory jest zaznajamiany z możliwymi wynikami leczenia.

Na podstawie badania wybierane jest połączenie kompleksów aminokwasowych w zależności od powagi i charakteru upośledzenia. Konkretne połączenie dla konkretnego chorego jest zestawiane tak, aby było maksymalnie kompleksowe. Niektóre aminokwasy są efektywne przy obniżeniu stanów kurczowych, inne przy rozwoju i odnowie mowy, a jeszcze inne przy obniżeniu aktywności epileptycznej; połączenie tych i innych w ten sposób wpłynie na chorobę jako całość. Dlatego leczenie charakteryzuje podawanie czterech do sześciu różnych połączeń aminokwasów 3-4 razy dziennie, wybranych z ogólnej ilości dwudziestu połączeń, które świadczy Centrum Doradztwa.

Leczenie przebiega ambulatoryjnie – chory idzie do domu a podawanie kompleksów przebiega w zaciszu domowym. Na podstawie osiągniętych aktualnych wyników leczenie może być na bieżąco uzupełniane lub zmieniane. Wyniki leczenia podlegają także decyzji o podjęciu kolejnych sesji leczniczych.

Chory z chorobą chroniczną może być całkowicie wyleczony. Leczenie aminokwasowe może, w przypadku lżejszych upośledzeń, całkowicie stłumić chorobę, w przypadku stanów ciężkich umożliwić normalizację rozwoju chorego dziecka lub spowodować powrót dorosłego pacjenta do normalnego życia.

Aby uzyskać dalsze informacje, informacje o cenach leczenia aminokwasami oraz terminach konsultacji wstępnej prosimy o kontakt pod numerem + 420 251 562 322. Leczenie aminokwasowe jest finansowo ogólnie dostępne.


 

Gabriela Maćkowiaková

Centrum leczenia aminokwasami

polski numer telefonu na który możecie dzwonić darmowo 800 080 262 albo 500 762 958
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

 WhatsApp +48 500 762 958Kořenského 1045/9, 150 00 Praha
+48 500 762 958,
aminocure@email.cz

© 2021 www.aminocure.pl - Leczenie aminokwasami - Leczenie aminokwasami: MPD, Epilepsja, Zespół Downa, ADHD